Klaar voor verandering

Het thema van ons jaarverslag is ‘klaar voor verandering’. Want verandering gaat er komen. Het nieuwe pensioenstelsel komt steeds dichterbij. We willen dat de overgang soepel verloopt. Daarom verlengden we in 2021 het contract met onze pensioenuitvoeringsorganisatie. Ook stelden we een ‘pensioenakkoord officer’ aan, die alles rond het nieuwe pensioenstelsel in de gaten houdt. We versterkten het bestuur met nieuwe (aspirant-)leden namens de gepensioneerden, de werkgever en de actieve deelnemers. En bij de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan werden enthousiaste, jonge mensen gekozen. We zijn er klaar voor!

Ons jaarverslag 2021 heeft 4 thema’s. Deze thema’s zie je ook hier terug.

Ons jaarverslag 2020 heeft 4 thema’s. Dezelfde thema’s zie je hier terug.

1. Deelnemers een goed inzicht geven in hun pensioen

We willen je goed informeren over jouw pensioen. We houden je dus op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Zoals de ontwikkeling van onze dekkingsgraad. Die steeg in 2021. Maar de beleidsdekkingsgraad was nog niet hoog genoeg om op 1 januari 2022 de pensioenen te kunnen verhogen. Tijdens de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel wordt de regelgeving soepeler. In de loop van 2022 besluit het bestuur of we de pensioen alsnog kunnen verhogen.

Huiskamer

Kosten pensioenuitvoering
per deelnemer

Actuele dekkingsgraad
€ 158 in 2019
€ 152 in 2020
€ 166 in 2021

Beleidsdekkingsgraad

eind 2021 106,7%

Actuele dekkingsgraad

eind 2021 111,4%

Totaal pensioenuitkeringen

€ 200.000.000 in 2021

Ontvangen (feitelijke) premie

€ 183.200.000 in 2019
€ 199.000.000 in 2020
€ 245.300.000 in 2021

Aantal gepensioneerden

14.666 in 2019
15.348 in 2020
16.059 in 2021

Aantal gewezen deelnemers

20.658 in 2019
20.607 in 2020
20.583 in 2021

Aantal deelnemers

19.051 in 2019
20.512 in 2020
21.863 in 2021

2. Goed pensioenfonds­bestuur

Jouw pensioen is bij ons in goede handen. Ons bestuur is deskundig. En we volgen de Code Pensioenfondsen. Dat is een gedragscode voor goed pensioenfonds­bestuur. Ook hebben we veel aandacht voor alle mogelijke risico’s die een pensioenfonds kan lopen. En hoe wij die kunnen beheersen. We nemen weloverwogen risico’s. Want dat is nodig voor een zo goed mogelijk pensioen­resultaat voor onze deelnemers.

Meer informatie

Jouw pensioen in goede handen

Risico’s nemen én beheersen

Risico’s nemen én beheersen

3. Verantwoord beleggen met een goed rendement

Ons doel is een zo goed mogelijk rendement. Zodat we de huidige én de toekomstige pensioenen kunnen uitbetalen. Maar de beleggingen mogen niet te complex zijn en de kosten niet te hoog. Ook vinden we het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te beleggen. Daarvoor hebben we beleid met twee thema’s: arbeid en klimaat. 2021 was een succesvol beleggings­jaar. Lees ook ons jaarverslag maatschappelijke verantwoord beleggen 2021.

Meer informatie

Rendement

rendement

Rendementsportefeuille:

12,8%

Matchingsportefeuille:

-10,5%

Totaal rendement:

4,8 %

Samenstelling beleggingsportefeuille

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Man op fiets
Meer informatie

4. De toekomst van ons pensioenfonds

Er veranderen altijd dingen. Want wetten en regels worden steeds aangepast. Maar de veranderingen die er nu aankomen zijn echt groot. De Wet toekomst pensioenen is zo goed als klaar. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten er nog naar kijken. Het is de bedoeling dat het nieuwe pensioenstelsel op 1 januari 2027 een feit is. Maar wij willen al op 1 januari 2026 beginnen met de nieuwe pensioenregeling. Daar waren we in 2021 al druk mee bezig. Daarnaast blijven we aandacht hebben voor de ontwikkeling van onze financiële positie.

Nieuw pensioenstelsel
Toekomst